Předmět podnikání

Projektování pozemních staveb

Projektování je nosným pilířem činnosti pro okruh pozemních staveb, především pro rodinné a obytné domy, jejich změny (přístavby, nástavby, vestavby) a stavební úpravy. Projektování samotné je realizováno pomocí nástrojů CAD. S klientem je vždy konzultován návrh v podobě digitálního 3D dokumentu.

Podrobnosti

Stavební dozory

Stavební dozory jsou doplňkovou činnosti a jedná se o vedení staveb – pro pozemní stavby, zejména stavby pro bydlení, rodinné domy a obytné stavby dle § 153 zák.183/2006 sb., pro uvedený okruh staveb zajišťuji dle požadavků investora i technický dozor investora dle §152 odst. 4, zák. 183/2006 sb.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost je vedlejší činností a je zajišťována zejména pro vlastní projekty jedná se o zajištění povolení, souhlasu či rozhodnutí pro stavby bez ohledu na obor, včetně potřebných souhlasů a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů. Máte-li dotaz, využijte prosím kontaktní formulář níže.

Kontaktní formulář

Realizovaná akce